Podest sceniczny w namiocie 8×12 m

Widok na podest sceniczny

Montujemy podłogi taneczne oraz podesty sceniczne.